Kill The Dandies! Those Who Hold The Flame!


Tentokrát to nejsou ani optimističtí toxikomani z Jednotky Akademického Rapu, ani opakující se kluci z Nekonečné stanice. Jsou to Kill The Dandies!, kteří drží nejzářivější plápolající pochodeň na české hudební scéně!

Vše je řečeno tady.

KILL THEDANDIES! Saturn by Hank Manchini
Pokračování...

Šumava mizející


„Bůh dal les, dal slatiny, aby vlhko po celý rok se udržovalo… Zetlí ten, zetlí onen, jeden po druhém a padne; na jeho místo jiný postoupí a zmohutní. Dokud celou věc člověk lesu samotnému ponechává, nic lesu se nestane. Co les ztratí, zase si vynahradí. Ale pokácejte ty staré stromy zkraje, ty velké, a uvidíte! Vzepře se vítr do husté drobotiny a povídám vám, celou ji rázem položí. To bude mela…“

Karel Klostermann
Ze světa lesních samot (1891)Není dne, aby šumavské hvozdy neslyšely řičení motorových pil a nářek porážených stromů. Svěží vzduch, kvůli kterému neváháme podnikat dlouhé cesty, je prosycen vůní čerstvé smoly a zápachem spáleného oleje a nafty. A to vše děje se na okrajích prvních zón národního parku před lhostejnými zraky návštěvníků. Husté hvozdy a tajuplné lesní cesty v okolí Horské kvildy byste dnes již těžko poznávali, neboť už i na těchto posvátných místech centrální Šumavy se podepsala zkázonosná ruka člověka.

Co jsme to za národ, když dovolujeme ničit největší bohatství naší země? Až nyní nám začíná být jasné, proč je první zóna národního parku rozdělena na 135 malých oblastí – to proto, aby se na zbylé ploše rezervace mohla bezostyšně prohánět těžká těžební technika devastující přírodní ekosystémy. A zatímco se Správa Národního parku Šumava dohaduje s odborníky a lesníky, zda provádět „asanace“ oblastí postižených kůrovcem a větrnými kalamitami, těžební společnosti si dál vesele drancují lesy Šumavy, jakoby to byl obyčejný hospodářský les, navzdory tomu, že komise IUCN (Světový svaz ochrany přírody) v roce 2003 právě tyto činnosti na území národního parku odsoudila a upozornila na nedodržované standardy pro národní parky.

A jako vzteklý pes na konci svých sil, tak i nenasytní „harvestoři“ Šumavy navyšují těžební limity, tušíce, že se se změnou vládního uspořádání země blíží jejich konec. Ano, toto je již několik let úkol pro Ministerstvo životního prostředí – skončit s devastací Šumavy a přiblížit i ostatním světovým národním parkům !

Možná však i toto opětovné volání zůstane nevyslyšeno, stejně tak jako se dělo v předchozích dekádách od roku 1997. A tak zbývá doufat jen v uvědomění lidí, přátel Šumavy, kteří se postaví skutečnému kůrovci, jež si neklade zábran – a to lidské hlouposti a nenasytnosti.

Další fotografie naleznete zde...
Pokračování...

Paroubek: Vrátím vám Elvise!

Prasopes Parouback: Vrátím Vám Elvise!
Na ranní procházce se Paroubek náhle skácel k zemi. Ukázalo se, že
to byla mrtvice a protože podle hesla "Zdraví není byznys" neměla blízká nemocnice dostatek personálu, Paroubek zemřel. Záhy stál před nebeskou branou a Svatý Petr ho přivítal:

"Vítej na Nebesích, ale dříve, než se tu usadíš tak se zdá, že
tu máme malý problém. Málokdy tu máme sociální demokraty a tak si nejsme tak úplně jistí, co s nimi."
"To není žádný problém, prostě mě pusťte dál, jsem dobrý křesťan, jsem věřící."
"Já bych tě rád pustil dál, ale mám pokyny přímo od Boha. Říká,že od
zavedení nové politiky LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI musíš
strávit jeden den v Pekle a jeden den v Nebi. A potom si sám vybereš, kde
chceš strávit Věčnost."

"Ale já už jsem se rozhodl. Chci do Nebe!"
"Lituji, ale taková jsou pravidla", odpověděl Petr. Odvedl Paroubka k výtahu a
jeli stále dolů, až do Pekla.

Brána Pekel se otevřela a Paroubek se ocitl na krásné zelené louce.
Připadal si tam jako v RáJi. Zelená tráva, slunce svítí, ale není moc horko.
Vane mírný vlahý větřík. Všude jsou malé hospody s pivem, párky a ovarem
stíněné šumícími stromy. Všude postávají slavní sociální demokraté, sám
Willy Brandt ho vítá. Pod kaštanem diskutuje Lenin s Rozou Luxemburgovou.
Všichni se volně procházejí, hrají kuželky a fotbálek. K obědu si dávají
bifteky, grilované prasátka,šampáňo a plzeň. Sám ďábel přinesl
Paroubkovi sklenici oroseného piva a kotletku.

"Dej si jedno, Jirko!"
"Ne, slíbil jsem že už nebudu pít a budu hubnout", odmítá Paroubek.
"Tohle je peklo, synku. Tady můžeš jíst a pít co chceš a neuškodí ti to,
spíš prospěje."

Jirka si tedy zavdá a zjistí, že se mu ďábel líbí, že je to fajn
chlapík, který umí vyprávět peprné vtipy a provádět ostatním kanadské žertíky.
Prostě přesně to, co mají socani rádi. Jako jsou třeba jejich vtípky a sliby protikorupčního balíčku, výplata 2.400 Kč seniorům ze zisků ČEZ,
zvýšení mateřské,zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče zrušením poplatků,
prosazení zdanění a transparentního odměňování ústavních činitelů, zavedení
majetkových přiznání pro majetky nad 10 milionů korun tvrdý a důsledný boj s daňovými úniky a slib silného tlaku EU na zrušení daňových rájů.

Všichni si to skvěle užívají a dřív než si to Paroubek uvědomí,
je den pryč. Všichni se s ním bouřlivě loučí a mávají mu, když nastupuje
do výtahu.

Když se dveře výtahu znovu otevřou, je zase u bran Ráje a svatý
Petr na něj čeká.

"Tak a teď je čas na návštěvu Ráje", a otvírá mu bránu.
A dalších 24 hodin je Jirka donucen trávit čas s partou čestných,
vychovaných lidí, kteří mají rádi společnost, mluví o jiných věcech než
jídle o penězích a chovají se k sobě slušně a uctivě. Žádné hrubé vtipy nebo
kanadské žertíky. Nejsou tam ani žádné hospůdky a i když je jídlo dobré, bifteky
a ovárek to není. A všichni jsou chudí. Není tam nikdo, koho by znal. A navíc se k
němu nikdo nechová jako k důležité osobě.

"No tohle, na něco takového mě Fierlinger s Laušmanem nepřipravili.
Ani Zeman se Špidlou se o tom nezmiňovali," říká si Paroubek.

Den skončil a svatý Petr se vrátil. "Tak strávil jsi den v Pekle
a den v Nebi. Teď si vyber, kde strávíš Věčnost."

Ale Jirka dlouho nepřemýšlí a rozhoduje se: " Nikdy jsem si
nemyslel, že tohle řeknu - víš, Nebe bylo úžasné, a tak - ale já si opravdu
myslím, že patřím k přátelům do Pekla."

Tak ho Petr odvede k výtahu a on jede stále dolů až do Pekla.
Dveře výtahu se otvírají a on se ocitá uprostřed pustiny pokryté
odpadky a toxickým odpadem. Vypadá jako poušť, ale je to ještě horší. Asi
jako doly pod Krušnými horami.
Je vyděšen, když vidí své přátele, oblečené v cárech, jak jsou
přikováni k řetězu a sbírají do plastových pytlů odpadky při silnici. Sténají
a vzdychají v bolestech, tváře a ruce zčernalé špínou.

Ďábel přijde k Paroubkovi a dá mu ruku kolem ramen, ten se otřese
a říká:

"Já tomu nerozumím, byl jsem tu včera, všude sluníčko, travička
zelená, pivo teklo proudem. Jen jsme se tak poflakovali a bylo to skvělé. A teď
je tady pustina, všude jenom nepořádek a každý vypadá zbědovaně."

Ďábel se na něj podívá, mazaně se usměje a řekne, "Jo holenku,
včera to byla volební kampaň, dnes už jsi nás zvolil!!"

Pokračování...