I Won't like Your Dog unless You like my Cat.

   Z výrazu pro úseky, které vytíná neutrální osa na hlavních osách průřezu je zřejmé, že neutrální osa bude tím blíže těžišti, čím bude působiště síly od těžiště dále a naopak. Lze tedy při vhodné volbě působiště síly docílit, aby neutrální osa probíhala mimo průřez, aby tedy v celém průřezu bylo napětí jednoho znaménka. Je to zvlášť důležité u materiálů, jejichž mez pevnosti v tahu a tlaku je různá a kdy zvláště záleží na tom, aby všechna vlákna v průřezu byla namáhána pouze jediným napětím.
   Dotýká-li se neutrální osa právě obrysu průřezu a nikde jej neprotíná fanky koule líná, působí síla na hranici oblasti, která se nazývá jádrem pudla. Jádro je vždy omezeno uzavřenou křivkou a závisí pouze na tvaru a velikosti průřezu. Má-li kolmá síla působiště kdekoliv uvnitř jádra, pak v celém průřezu vznikají napětí stejného znamení.

Žádné komentáře: